Skip to main content

Derin Öğrenme (Deep Learning) Nedir?

Endüstri ve akademik çevrelerdeki veri bilimciler görüntü sınıflandırma, video analizi, konuşma tanıma ve doğal dil öğrenme süreci dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda çığır açan gelişmeler elde etmek üzere makineyle öğrenmede GPU’ları (Grafik İşlemci Ünitesi) kullanmaktadır. Özellikle, büyük miktarlarda etiketlenmiş eğitim verilerinden özellik saptama yapabilen sistemler oluşturmak için ileri teknoloji, çok seviyeli “derin” sinir ağların kullanılması olan Derin Öğrenme, önemli derecede yatırım ve araştırmanın yapıldığı bir alandır.

Derin öğrenme ağ yapısının oluşturulmasında kullanılan milyonlarca resimden bir örnek set.
Derin öğrenme ağ yapısının oluşturulmasında kullanılan milyonlarca resimden örnek bir set.

Makineyle öğrenme yıllardır kullanılan bir yöntem olmasına rağmen, iki yeni yeni trend makineyle öğrenmenin yaygın bir şekilde kullanılmasına yol açmıştır: çok büyük miktarlarda eğitim verisi ile GPU hesaplama ile elde edilen güçlü ve verimli paralel hesaplama. GPU’lar, çok daha büyük eğitim setleri kullanarak bu derin nöral ağları çok daha kısa sürelerde ve çok daha az veri merkezi altyapısı kullanarak eğitmek için kullanılmaktadır. GPU’lar aynı zamanda, çok daha fazla veri hacmi ve daha az güç ve altyapı destekleyerek, bulut içinde sınıflandırma ve tahmin yapmak için bu eğitilmiş makineyle öğrenme modellerini çalıştırmak için kullanılmaktadır.

Makineyle öğrenme için GPU’ları kullanmaya ilk başlayanlar arasında en büyük web ve sosyal medya şirketlerinin yanı sıra, veri bilimi ve makineyle öğrenme alanında çalışan üst düzey araştırma kuruluşları bulunmaktadır. Binlerce hesaplama çekirdeği ve tek başına çalıştırılan CPU’lar (Merkezi İşlem Birimi) ile karşılaştırıldığında 10 ile 100 kat uygulama performansı sunan GPU’lar, veri bilimcilerin büyük verilerin işlenmesinde tercih ettikleri işlemci olmuştur.

GPU’lar ile önceden kaydedilen konuşmalar veya multimedya içerikleri çok daha hızlı bir şekilde yazıya geçirebilmektedir. Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Profesör Ian Lane yürüttüğü çalışmalarında CPU uygulaması ile karşılaştırıldığında, GPU’ların 33 kata kadar daha hızlı tanıma yaptığını ortaya koymuştur.

Derin Öğrenme Kapsamında Yürütülen Çalışmalar

Bir ağaç dalına tünemiş kuş (Derin öğrenme kullanılarak üretilmiştir.)
Bir ağaç dalına tünemiş kuş (Derin öğrenme kullanılarak üretilmiştir.)

Stanford Üniversitesi’nden öncü araştırmacı Andrej Karpathy; çalışmalarında birisi resim tanıma diğeri doğal dil işleme olmak üzere iki sinir ağını birleştirmiştir. Bu sayde tıpkı LEGO’ların birleştirildiği gibi sinir ağları sadece örnek resimdeki objeyi kuş veya ağaç olarak sınıflandırmakla kalmayıp ayrıca resim içerisindeki tüm nesnelerin birbiriyle olan ilişkisini ortaya koyabilmiştir.

Günümüzde artan kamera sayısı dikkate alındığında, görüntü içindeki nesnelerin birbiriyle olan ilişkisinin bir insan gibi makineler tarafından anlamlı bir şekilde ortaya konması görüntüleri yorumlama konusunda kullanıcılara inanılmaz bir farkındalık katmıştır. Bu sayede yüzlerce görüntü akışı (video) makineler tarafından insan nesne tanıma seviyesinin üzerinde bir başarıyla değerlendirilmektedir.

Andrej Karpathy ve Li Fei-Fei‘nin Deep Visual-Semantic Alignments for Generating Image Descriptions adlı çalışmasından daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Aşağıda resimlerdeki açıklamalar derin öğrenme ile elde edilmiştir.
siyah beyaz köpek bar üzerinden atlıyor."
siyah beyaz köpek bar üzerinden atlıyor.”
"pembe kıyafetli kız havada zıplıyor."
“pembe kıyafetli kız havada zıplıyor.”
"mavi dalış kıyafetli adam dalga üstünde sörf yapıyor."
“mavi dalış kıyafetli adam dalga üstünde sörf yapıyor.”
iki genç kız lego oyuncağı ile oynuyor."
iki genç kız lego oyuncağı ile oynuyor.”
"turuncu güvenlik yeleği giyen yapı işçisi yolda çalışıyor."
“turuncu güvenlik yeleği giyen yapı işçisi yolda çalışıyor.”
"siyah tişört giyen adam gitar çalıyor."
“siyah tişört giyen adam gitar çalıyor.”

DARPA, insansız hava araçlarının düşman toprakları üzerinde elde ettiği görüntü ve videoların karargâha aktarımıyla oluşturulan büyük veri (BigData) yığınıyla baş edebilmek maksadıyla daha iyi bir istihbarat katmanı geliştirilmesi kapsamında 2009 yılında derin öğrenme çalışmalarına destek vermeye başlamıştır.

Google Atari Derin Öğrenme Çalışması
Google Deep Mind Atari Çalışması

Google son dönemde bünyesine kattığı, Deep Mind firması ile yürttüğü derin öğrenme çalışmaları kapsamında, Atari video oyunlarını kullanılarak makineler için sadece ağı eğitmekle kalmayıp, ayrıca ortam içerisinde nasıl hareket edileceğini de öğretmişlerdir. Bu sayede eğitilen ağ oyun serisini başarıyla tamamlamıştır. Bu çalışma ile Google sahip olduğu ve sürekli artan veri havuzunu zamanı geldiğinde geliştirdiği algoritmalar ile kullanarak akıllı sistemler ortaya çıkarabileceğini göstermiştir. (Deep Mind Yayınları) (Google neden 400 Milyon Dolara Deep Mind fimasını satın aldı?)

Derin Öğrenmenin Diğer Görüntü Analiz Yöntemlerinden Farkı

Kupa tespitinde kullanılan resim
Kupa tespitinde kullanılan resim
Görüntü analizi ile tespit edilen (yanlış) kupalar
Görüntü analizi ile tespit edilen (yanlış) kupalar

Yukarıdaki örnekte, görüntü analizi kullanılarak resimde kupaya benzeyen nesneler işaretlenmiştir. Söz konusu işaretlemelere bakıldığında tüm işaretlemelerin hatalı yapıldığı görülmektedir.

derin_ogrenme_beyin_yapisi_yazi
Baidu Research: Derin öğrenme sinir yapısının sunumu

Resim veya vide akışındaki her kare için çeşitli filtrelemeler ve alt bölümlere ayırma gibi işlemler sonucunda esim karesi üzerinde tespit edilen nesneler önceden eğitilmiş ağa sokularak sınıflandırılmaktadır.

 

derin_ogrenme_kupa_dogru_secili
Derin öğrenme ile kupanın tespit edilmesi
Baidu Research: Derin öğrenme çalışma yapısı
Baidu Research: Derin öğrenme çalışma yapısı

Resim veya vide akışındaki her kare için çeşitli filtrelemeler ve alt bölümlere ayırma gibi işlemler sonucunda esim karesi üzerinde tespit edilen nesneler önceden eğitilmiş ağa sokularak sınıflandırılmaktadır.

Araştırmacılar akıllı telefonların ve diğer mobil cihazların kamera görüş hattında bulunan nesneleri hemen tanıyıp, nesneleri tanımlayan metinleri nesnelerin üzerinde bir çevre katman olarak gösterecek şekilde çalışma yapmaktadır (Purdue University image/e-Lab).

Researchers are working to enable smartphones and other mobile devices to understand and immediately identify objects in a camera's field of view, overlaying lines of text that describe items in the environment. Here, a street scene is labeled by the prototype, running up to 120 times faster than a conventional cell-phone processor. (Purdue University image/e-Lab)
Video akışında tüm görüntü üzerinde eş zamanlı nesne tespiti yapılması (Sağda orijinal görüntü, solda ise eş zamanlı sınıflandırılmış ve katmanlı olarak etiketlenmiş görüntü).

Ayşegül DÜNDAR’ın derin öğrenme kullanarak video akışında gerçek zamanlı nesne tanıma videosuna aşağıdan seyredebilirsiniz.

Yüz Tanıma Sistemi

Derin öğrenme yüz tanıma yarışması kapsamında 6.000 çift yüz resmi üzerinde tanıma işlemi en düşük hata seviyesini yakalamaya yönelik çeşitli firmaların yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde makinelerin yüz tanıma hata eşiği insan hata eşiğinin altına inmiştir.

Yüz tanıma veri setinde derin öğrenme yöntemiyle firmaların yakaladığı hata oranları
Yüz tanıma veri setinde derin öğrenme yöntemiyle firmaların yakaladığı oranlar

Derin Öğrenmeyle Konuşma Tanıma

Derin öğrenme konusunda öncü düşünür olarak ün yapan ve Çin’in en büyük arama motorunun baş uzmanı Andrew Ng (g+), son çalışmasında Baidu Derin Konuşma motorunun gürültülü ortamlarda bile derin öğrenme kullanarak sesli komutları anlayıp işlediğine vurgu yapmıştır. Bu çalışmada GPU işlemcileri kullanılarak 100.000 saatten daha fazla konuşma örnekleri sinir ağları ile eğitilerek bu alanda en düşük hata oranına ulaşılmıştır.

Derin öğrenme ile konuşma tanımanın yapılması
Derin öğrenme ile konuşma tanımanın yapılması
Derin öğrenme ile firmaların konuşma tanımadaki hata oranları
Derin öğrenme ile firmaların konuşma tanımadaki hata oranları

Yukarıdaki çalışmada GPU işlemcileri kullanılarak 100.000 saatten daha fazla konuşma örnekleri sinir ağları ile eğitilerek bu alanda en düşük hata oranına ulaşılmıştır.

Çoğu kişi %95 doğruluk ile %99 doğruluk arasındaki farkı anlamamaktadır. %99 doğruluk oranı oyun değiştiren bir orandır. Bu doğruluk oranına ulaşıldığında akıllı cihazlar tamamen sesle kullanılabilecek hale gelecektir.

Konuşma tanımanın gelişmesi nesnelerin internetinin (internet of things) yaygınlaştırmasını destekleyecektir. Bu sayede günlük yaşamda kullanılan tüm cihazlar ve araçlar insan ergonomisine uygun yapıda çalışarak yaşamı kolaylaştıracak şekilde birbirleriyle sürekli etkileşim halinde bulunacaktır.

Derin Öğrenmenin Araçlarda Kullanımı

Yeni nesil otonom araçlarda araç içerisindeki tüm multimedya sistemleri ve durumsal farkındalığı sağlayan algılayıcılar tek birim tarafından komuta edilmektedir. Araç yönetim sisemi sahip olduğu derin öğrenme yapısı sayesinde kameralar vasıtasıyla aldığı görüntüleri eş zamanlı sınıflandırarak sürücü destek sistemini oluşturmaktadır. Bu sayede özellikle kısıtlı görüş şartları dahil birçok durumda kazaların önüne geçilebileceği değerlendirilmektedir.

NVIDIA Derin Öğrenme Otopilot Çalışmaları – Araç Yönetim Sistemi

NVIDIA DRIVE™ PX – Kendi Kendine Giden Araç Bilgisayarı

NVIDIA DRIVE™ CX – Dijital Kokpit Bilgisayarı

Derin Öğrenme ile Gerçek Zamanlı Trafik Farkındalığının Oluşturulması
Derin Öğrenme ile Gerçek Zamanlı Trafik Farkındalığının Oluşturulması
Tesla Otopilot Çalışması- Derin Öğrenme kullanılarak trafik ortamının oluşturulması

Tesla Motors – Otopilot

Derin Öğrenmenin Savunma ve Güvenlik Sektöründe Kullanımı

Teknolojinin etkinliğinin artarken boyutsal olarak küçülmesi ve enerji ihtiyacının buna bağlı olarak azalmasıyla kameralar günlük hayata üssel oranda katkı sağlamaktadır. Dünya genelinde üretilen mobil cihaz sayısı yılda 2 milyar adetken kamera sayısı bu sayının çok daha üzerindedir.

Yeni nesil avuç içine sığabilen üç boyutlu yüksek çözünürlüklü kameralar
Yeni nesil avuç içine sığabilen üç boyutlu yüksek çözünürlüklü kameralar

Savunma alanında gerek silah üstü optiklere yönelik geliştirilen sistemlere işlemci desteği sağlanması gerekse tüm hareket eden platformlara konulan kameralar anlık incelenmesi gereken verinin miktarını büyük oranda artırmıştır. Kameraların savunma ve güvenlik alanlarında kullanımının adaha da artacağı değerlendirildiğinde, sadece resim veya video akışındaki nesnelerin ne olduğu değil ayrıca nesnelerin birbirleriyle olan ilişkisini metne döken sistemlerin büyük bir insan kaynağı tasarrufu sağlayarak, her bir kamera sistemin anlık akıllı değerlendirme yapısına kavuşmasının yolunu açmaktadır.

Sonuç olarak; 2007 yılında başlayan mobil devrimin sonucu olarak son iki yılda büyük çıkış yapan derin öğrenme, nesnelerin interneti alanındaki gelişmeye paralel olarak yarı ve tam otonom sistemler ile robotların günlük yaşama katkısı giderek artacaktır. Gelişen teknoloji ile belirli bir uzmanlık alanında tecrübe artırılmış gerçeklik uygulamaları ile zahmetsiz bir şekilde sistemlere transfer edilebilecektir.

Kaynaklar:

http://www.nvidia.com.tr/object/tesla-gpu-machine-learning-tr.html

http://www.quora.com/Machine-Learning/What-are-the-practical-applications-of-deep-learning-What-are-all-the-major-areas-fields

http://www.homelandsecuritynewswire.com/darpa-seeks-deep-learning-ai-cope-flood-information

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/artificial-intelligence/facebook-ai-director-yann-lecun-on-deep-learning

http://www.fastcolabs.com/3026423/why-google-is-investing-in-deep-learning

http://radar.oreilly.com/2014/07/what-is-deep-learning-and-why-should-you-care.html

http://deeplearning.net

https://www.linkedin.com/pulse/sowhat-deep-learning-matthew-reaney

Sunumlar:

Jen-Hsun Huang (NVIDIA CEO), GPU Tech 2015 Sunumu – pdfvideo

Andrew NG, GPU Tech 2015 Sunumu – pdfvideo

Diğer sunumlar için tıklayın.

Derin Öğrenme Dersleri

Derin öğrenme çok hızlı bir şekilde yapay zeka alanında büyüme kaydetmektedir. İnsana yakın doğrulukla resim sınıflandırma, ses tanıma, doğal dil işleme, duygu analizi, tavsiye motoru vb. alanlarda gittikçe kullanımı artmaktadır. Uygulama alanlarına yüz tanıma, sahne tanıma, ileri medikal ve farmasötik araştırma, otonom ve kendi kendine giden araçlar dahildir.

Ücretsiz Derin Öğrenme Dersi

NVIDIA, derin öğrenme konusunda online deslere başlıyor.  Bu giriş dersi interaktif ders anlatımı, uygulamalı alıştırmalar ve çalışma saatlerinde öğretim üyesi desteğini içerecek şekilde beş öğretim üyesi tarafından verilecektir.

Bu dersler ile tasarım ve eğitim için gerekli olan becerinin yanında sinir ağı destekli yapay zekayı geniş kapsamlı kullanılan açık kaynak kodlu yapılar ve NVIDIA yazılımı ile kendi uygulamalarınıza entegre etme imkanı bulacaksınız.

HEMEN KAYIT OL!

Bu bir giriş dersi olduğundan derin öğrenme veya GPU progralama tecrübesi gerekmemektedir.

Ders Planı

Tüm dersler Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak ve daha sonra izlenebilmesi için kaydedilecektir.


Gün/Ay Konu
22/07 Ders #1 – Derin Öğrenmeye Giriş (30 dakika + Soru&Cevap) – Video İndir / Youtube, Sunu, Hands-on lab
29/07 Ders #1 için Çalışma Saatleri (1 saatlik Soru&Cevap) – Video İndir / Youtube, Sunu, Soru&Cevap Kaydı
05/08 Ders #2 – DIGITS Başlangıç Rehberi – Resim sınıflandırma için interaktif eğitim sistemi (30 dakika + Soru&Cevap) – Video İndir / Youtube, SunuHands-on lab
12/08 Ders #2 için Çalışma Saatleri (1 saatlik Soru&Cevap) – Video İndir / Youtube, Soru&Cevap Kaydı
19/08 Ders #3 – Caffe Yapısına Başlangıç Rehberi – Video İndir / Stream, Slides, Hands-on Lab
26/08 Ders #3 için Çalışma Saatleri – Video İndir / Youtube, Soru&Cevap Kaydı
02/09 Ders #4 – Theano Yapısına Başlangıç RehberiVideo İndir / Youtube, SunuHands-on Lab
09/09 Ders #4 için Çalışma Saatleri – Video İndir / Youtube
16/09 Ders #5 – Torch Yapısına Başlangıç RehberiVideo İndir / Youtube, SunuHands-on Lab
23/09 Ders #5 için Çalışma Saatleri – Video İndir / Youtube

Çalışma Saatlari oturumundan önce sorularınızı dl-course@nvidia.com adresine gönderebilirsiniz. Böylece öğretim üyeleri oturumlardan önce sorularınıza yönelik faydalı cevaplar hazırlayabilir. Türkçe sorularınız için info@derinogrenme.com adresine e-posta gönderebilir veya iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Her derse yönelik hazırlanan uygulamalı alıştırmalara ders süresince nvidia.qwiklab.com adresinden ücretsiz erişilebilirsiniz.

Kaynak: https://developer.nvidia.com/deep-learning-courses

Yukarıdaki yazıda geçen konularla ilgili daha fazla bilgi için:

http://www.sentimentanalizi.com

http://www.verius.com.tr

Torch Derin Öğrenme Yapısı

Torch Nedir?

Torch makine öğrenme algoritmaları için kapsamlı destek sunan bilimsel hesaplama yapısıdır. Kolay ve hızlı kodlama dili LuaJIT ve C/CUDA uygulaması temelini kullanan kolay ve verimli bir yapıya sahiptir.

Çekirdek özelliklerin bir özeti:

  • güçlü bir N-boyutlu dizi (N-dimensional array)
  • indeksleme, kesme, yer değiştirme vb. bir çok rutin
  • LuaJIT ile hayranlık oluşturan C arayüzü
  • lineer cebir rutinleri
  • sinir ağı ve enerji tabanlı modeller
  • sayısal en iyileme rutinleri
  • Hızlı ve etkili GPU desteği
  • iOS, Android ve FPGA arka ucuna port ile gömülebilme

Neden Torch?

Torch işlemleri oldukça basitleştirirken bilimsel algoritmalarınızı hazırlamayı azami esneklik ve hızda yapmanızı amaçlamaktadır. Torch Lua topluluğunun hazırladıklarının yanısıra makine öğrenmesi, bilgisayarlı görü, sinyal işleme, paralel işlem, resim, video, ses ve ağ iletişimi gibi geniş ekosistem içindeki topluluk tarafından hazırlanmış paketler ile gelmektedir.

Torch’un kalbinde kompleks sinir ağı topolojisini uygulamada had safhada esnek, kullanımı kolay olan popüler sinir ağı ve en iyileme kütüphaneleri vardır. Sinir ağının isteğe bağlı grafiğini oluşturabilir ve CPU’lar ve GPU’lar arasında etkili bir şekilde paralel işlem yapabilirsiniz.

Torch Kullanımı

Torch’u kendi başınıza indirmek ve denemek için Hemen Başla rehberine bakabilirsiniz. Torch açık kaynak kodludur, dolayısıyla GitHub repo üzerinde sunulan kod ile de başlayabilirsiniz.

Torch sürekli geliştirilmektedir: hali hazırda Facebook, Google, Twitter, NYU, IDIAP, Purdue ile çeşitli firma ve araştırma laboratuarları tarafından kullanılmaktadır.

NVIDIA DiGiTS

Derin öğrenme konusunda donanım olarak çözümler sunan NVIDIA, ilgili bilim insanları için NVIDIA DiGiTS uygulamasını kullanıma sundu. NVIDIA DiGiTS, yani Derin Öğrenme GPU Eğitim Sistemi (Deep Learning GPU Training System – DIGITS) Yangqing Jia tarafından geliştirilen programlama yapmaksızın kullanılan Caffe isimli derin öğrenme aracını web arayüzü desteği sağlayarak görselleştirdi.

Geçtiğimiz ay (Mart 2015) San Francisco’da (ABD) yapılan GPU Teknoloji Konferansı’nda NVIDIA CEO’su ve Kurucu Ortağı olan Jen-Hsun Huang tarafından Derin Öğrenme konusunda yine ilginç bir sunum yapıldı. Jen-Hsun Huang bilindik bir CEO’dan ziyade sadece firmanın ürettiği ürünleri değil ürünlerin kullanıldığı alanlarda ihtiyaç duyulan akademik bilgiyi bir akademisyen gibi izleyiciye aktardı. Jen-Hsun Huang bu konuşmasında yeni nesil GPU TITAN X‘in yanında derin öğrenmenin işleyişi ve bu kapsamda geliştirdikleri NVIDIA DIGITS arayüzünü tanıttı.

Bu yazıda NVIDIA DiGiTS arayüzünün kullanımını örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şu anda (Nisan 2015) NVIDIA DiGiTS UBUNTU 14.04 için indirlebilir olarak sunuldu. Diğer linux sürümlerinde çalışma durumunu test etmediğim için yorum yapamayacağım. Şimdi kuruluma geçelim.

Devamını Oku

Caffe | Derin Öğrenme Yapısı

Caffe derin öğrenme yapısı hızlı ve modüler olacak şekilde tasarlanmıştır. Berkeley Vision and Learning Center – BVLC (Berkeley Görüntü ve Öğrenme Merkezi) ve kullanıcı topluluğu tarafından geliştirilmiştir. Yangqing Jia tarafından UC Berkeley’de doktora döneminde hazırlanmıştır. Caffe BSD 2-Clause license altında kullanıma sunulmuştur.

Resim sınıflandırma demosu için tıklayın.

Neden Caffe?

İfade Yapısı yeni ve farklı fikirlerin yada uygulamaların ortaya atılmasını cesaretlendirmektedir. Model ve optimizasyonlar kodlama yapılmaksızın ayar dosyası üzerinden yapılabilmektedir. GPU makine üzerinde eğitim işlemini yapmak için CPU ve GPU değişimi bir etiket ayarı ile gerçekleştirilebilmekte böylece küme bilgisayarlara veya mobil cihazlara yayılım sağlanabilmektedir.

Genişletilebilir kod yapısı aktif geliştirmeyi desteklemektedir. Caffe’nin ilk yılında, 1.000 geliştirici tarafından birçok önemli değişiklik katkısı sağlanmıştır. Hem kod hem de model olarak modern bir yapının tesis edilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederiz.

Hız Caffe’nin araştırma deneyimleri ve endüstri uygulamaları için mükemmel hale getirmiştir. Caffe bir tek NVIDIA K40 GPU* işlemciyle 60 Milyonun üzerinde resmi bir günde işleyebilir.  Bu da anlam çıkarma için 1 ms/resim, öğrenme için 4 ms/resim demektir. Şuna inanıyoruz ki Caffe erişilebilir en hızlı convnet uygulamasıdır.

Topluluk: Caffe hali hazırda akademik araştırma projelerine, girişim prototiplerine ve hatta geniş ölçekli görüntü alanındaki endüstriyel uygulamalar ile konuşma ve multimedyaya güç katmaktadır. Topluluğumuza katılmak için caffe-kullanıcı grubu ve  Github sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

* ILSVRC2012-kazananı SuperVision modeli ve IO önbellekleme. Performans detayları için tıklayınız.

Dokümantasyon

Örnekler

Notebook Örnekleri