Skip to main content

NVIDIA ve Facebook Takımlarının Caffe2 Çalışma Sonuçları Duyuruldu

NVIDIA ve Facebook 18 Nisan’da yapay zekanın geliştirilmesi için ortak çalışmaları olan Caffe2’yi duyurdu. Caffe2 Facebook tarafından açık kaynak topluluğuna katkıda bulunacak yeni bir AI-derin öğrenme çerçevesi olarak geliştirildi.
Dünyada her an metin, resim, video ve çok çeşitli türden bilgi üretilmekte.  Üretilen bilgi yoğunluğu arttıkça insanlar, dünyayı daha iyi anlayabilmeleri ve daha etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri için bu bilgileri yönetmeye yardımcı olan yeni AI sistemleri geliştiriyor. Caffe2 de bu çabaların bir ürünü olarak geliştiricilerin ve araştırmacıların büyük ölçekli dağıtılmış eğitim senaryoları oluşturmalarına ve uç aygıtları için makine öğrenme uygulamaları oluşturmalarına olanak sağlayacak bir framework.
Caffe2 aynı zamanda derin öğrenme çalışmalarının, yeni modellerin ve algoritmaların topluluk katkılarından faydalanmaları için kullanıcılara kolay ve basit bir yol sağlamayı amaçlayan bir platform. Kullanıcılar buluttaki GPU’ların gücünü kullanarak yaratıcılıklarını yaygınlaştırabilir veya Caffe2’nin çapraz platform kütüphanelerini kullanarak mobil cihazlar ile geniş kitlelere ulaşabilirler.
Mobil ortamda AI destekli hizmetler sunmak, göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede yapılması gereken karmaşık veri işleme süreçlerinden oluşuyor. Yıldırım hızıyla çalışan AI süreçlerinin işlenmesi, Facebook’un Big Basin sunucuları tarafından sunulan GPU hızlandırmalı bilgi işlemin yanı sıra, hızlandırılmış donanımın tüm özelliklerinden yararlanılabilmesi için yüksek seviyede optimize edilmiş derin öğrenme yazılımı gerektiriyor. Caffe2 bu ihtiyacın giderilmesi için tasarlanmış bir framework olarak ön plana çıkıyor.
NVIDIA ve Facebook, Caffe2 derin öğrenme çerçevesindeki çalışmaları aracılığıyla yapay zeka alanında ivmelenme sağlıyor. Ortak mühendislik sayesinde, Caffe2 NVIDIA GPU’ların derin öğrenme platformundan tam randımanlı olarak yararlanılabilmesi için hassasiyetle oluşturulmuş. Caffe2, yüksek performanslı, çoklu GPU ile hızlandırılmış eğitim ve çıkarım sağlamak için cuDNN, cuBLAS ve NCCL gibi en yeni NVIDIA Derin Eğitim SDK kütüphanelerini kullanıyor. Sonuç olarak, kullanıcılar Caffe2’nin NVIDIA GPU sistemlerinde en iyi performansı verdiklerini bilerek AI destekli uygulamaları geliştirmeye odaklanabilirler.
Caffe2 hızlı, ölçeklenebilir ve taşınabilir bir derin öğrenme çerçevesi olarak tasarlanmıştır. 64 NVIDIA Tesla P100 GPU hızlandırıcısı, sekiz ağlı Facebook Big Basin A.I. sunucusunda 57 kat verim ivmesi ile derin öğrenme eğitiminin doğrusal ölçekte ölçeklendirilmesi sağlayabilmektedir. Bu, geliştiricilerin A.I. modellerini her zamankinden daha hızlı eğitebilecekleri ve yineleyebileceği anlamına geliyor.
Şirketlerin iş birliğinin bir parçası olarak NVIDIA DGX-1 A.I. süper bilgisayarı, derin öğrenme için optimize edilmiş yazılım yığını içinde Caffe2’yi sunan ilk A.I. sistemi olacaktır. DGX-1 ve Caffe2 birlikte yüksek performans ve hızlı eğitim sunar. DGX-1 için Caffe2, NVIDIA DGX-1 Container Registry aracılığıyla müşterilere sunulacak.


Caffe2 resmi sitesine https://caffe2.ai linkinten ulaşabilir,
GitHub bağlantısına https://github.com/caffe2/caffe2 linkinden ulaşabilir,
Caffe2 framework eğitimi için http://www.derinogrenme.com linkinde eğitim duyurularını takip edebilirsiniz.

Kaynak:
https://blogs.nvidia.com/blog/2017/04/18/caffe2/
https://developer.nvidia.com/caffe2