Skip to main content

Iot ve Derin Öğrenme

Etkinlik tarihi: 26 Nisan 2016

Saat: 14.30-16.00

Yer: TTGV Kıvılcım – Ankara

Kayıt Adresi: https://www.eventbrite.com/e/iotxtr-40-iot-ve-derin-ogrenme-ankara-tickets-33485393714

Derin öğrenme; makinelerin insan algısına yakın doğrulukta görmesini, duymasını ve veri analizi yapmasını mümkün kılan bir yapay zeka yaklaşımıdır. Son 5 yıl içinde hızlı bir şekilde gelişmiş ve günlük hayatımızdaki birçok alana girmiştir. Derin öğrenme özellikle akıllı görüntü analizi, otonom araç, robotik, büyük veri analizi gibi alanlarda yapay zeka kullanımını kolaylaştırmıştır. Bu sunumda IoT platformları için derin öğrenme kullanan uygulamaların nasıl geliştirileceği uçtan uca çözüm mantığıyla anlatılacaktır.

Etkinlik programı:

14:30 – 15:00 Tanışma-Kaynaşma

15:00 – 15:05 IoTxTR Tanıtımı, Sibel Eşder @ IoTxTR

15:05 – 16:00 “IoT ve Derin Öğrenme”, Ferhat Kurt, Founder @ Open Zeka Bilgi Teknolojileri

16:00 – 16:15 Soru & Cevap

IoT ve Derin Öğrenme Etkinliği

internet of things yani nesnelerin interneti hayatımıza daha yoğun bir şekilde girmeye başladı. Artık etrafımızda gün geçtikçe artan sayıda veri üreten ve bunları anlamlandırmaya çalışan cihaz veya sensörler var. Bu kadar çok verinin ham olarak bulutta değerlendirilmesi veri iletim alt yapısının kapasitesi ve iletim maaliyetleri nedeniyle problemler barındırıyor. İşte bu aşamada gömülü sistemler büyük miktarda veriyi yerelde yapay zeka algoritmalarıyla değerlendirip, kıymetlendirilmiş veriyi buluta gönderiyor.

20 Mart 2017 günü yapılacak IoT ve Derin Öğrenme sunumuna katılmak için aşağıdaki sayfadan kayıt olabilirsiniz.

https://www.eventbrite.com/e/iotxtr-36-iot-ve-derin-ogrenme-tickets-32559081088