Skip to main content

CVPR2015 : Büyük Ölçekli Görsel Tanıma Yarışması Eğitimi

ImageNet Büyük Ölçekli Görsel Tanıma Yarışması (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge – ILSVRC) yüzlerce obje kategorisi ve milyonlarca resimden obje sınıflandırmaya yönelik yapılan bir faaliyettir. Yarışma 2010 yılından günümüze kadar yıllık olarak yapılmakta ve 50’nin üzerinde kuruluş tarafından katılım sağlanmaktadır.

Yarışmaya katılmak isteyenleri eğitmeyi amaçlayan bir çalışma 7 Haziran 2015 tarihinde icra edilmiştir. Eğitim kapsamında icra edilen sunumlar aşağıda yer almaktadır.

Devamını Oku

Makale: Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition

In this work we investigate the effect of the convolutional network depth on its accuracy in the large-scale image recognition setting. Our main contribution is a thorough evaluation of networks of increasing depth, which shows that a significant improvement on the prior-art configurations can be achieved by pushing the depth to 16-19 weight layers. These findings were the basis of our ImageNet Challenge 2014 submission, where our team secured the first and the second places in the localisation and classification tracks respectively.