Skip to main content

Geri Yayılım Algoritması’na Matematiksel Yaklaşım

Geri Yayılım Algoritması

Bir yapay sinir ağı, her birinde özel hesaplamaların yapıldığı nöronlardan oluşmaktadır ve bu nöronların özelleştiği 3 tür katmandan bahsedilmektedir. Bunlar; girdi katmanı, gizli katman ve çıktı katmanıdır. Girdi katmanı, göreve özel olarak türü değişen verilerin sinir ağına sunulduğu katmandır. Veriler, bir ses kaydı (Doğal Dil İşleme), bir görüntü (Görüntü İşleme) veya bir metin (Duygu Analizi) gibi farklı türlerde olabilir.

i = \begin{bmatrix}i_1&i_2&i_3\end{bmatrix}

Verinin türüne göre, yapay sinir ağının gerçekleştireceği işlemler farklılık gösterecektir. Örneğin bir görüntü verisinde, öncelikle renk ayrıştırma veya nesnelerin kenarlarını ayırt etme işlemleri yapılırken; metinsel bir veride öncelikle kelimeleri köklerine ayrıştırma işlemi gerçekleştirilir.

Bir sinir ağındaki katmanlar arasında, her bir katmandaki nöronu bir sonraki katmandaki nöronlara bağlayan bağlantılar ve her bir bağlantının sayısal olarak bir değeri vardır. Bu değerlere ağırlık denir.

 

W_{ig}=\begin{bmatrix}w_{i1g1}&w_{i1g2}&w_{i1g3}&w_{i1g4}\\w_{i2g1}&w_{i2g2}&w_{i2g3}&w_{i2g4}\\w_{i3g1}&w_{i3g2}&w_{i3g3}&w_{i3g4}\end{bmatrix}

W_{gk}=\begin{bmatrix}w_{g1k1}&w_{g1k2}&w_{g1k3}&w_{g1k4}\\w_{g2k1}&w_{g2k2}&w_{g2k3}&w_{g2k4}\\w_{g3k1}&w_{g3k2}&w_{g3k3}&w_{g3k4}\\w_{g3k1}&w_{g3k2}&w_{g3k3}&w_{g3k4}\end{bmatrix}

W_{ko}=\begin{bmatrix}w_{k1o1}&w_{k1o2}\\w_{k2o1}&w_{k2o2}\\w_{k3o1}&w_{k3o2}\\w_{k4o1}&w_{k4o2}\end{bmatrix}

 

Ağırlık değerleri, bağlı oldukları her bir nöronun, eğitimin sonucunda alınacak çıktı değeri için ne kadar öneme sahip olduğunu gösterir. Devamını Oku